Tip video

Tip van de Maand – april: De nieuwe Privacywet

De herintroductie van de tip van de maand staat in het teken van de nieuwe AVG-wet die per 25 mei 2018 van kracht gaat en een aantal belangrijke rechten van gebruikers aanspreekt. Kortom, de gebruiker krijgt meer inspraak en inzicht in het verzamelen van zijn/haar gegevens. Daarover straks meer. Eerst een korte video waarin collega Youssef zijn tip betreffende de nieuwe privacywet met je deelt.

Op 27 april 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming-wet in werking getreden. Deze wet is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), die eerder werd geïmplementeerd wegens de opkomst van het internet in 2001. De huidige wet is verouderd en faalt om gebruikers optimaal te beschermen tegen privacyschending.

De Nederlandse overheid heeft om die reden besloten de actuele privacy-wetten van de Europese Unie te gaan handhaven. Met deze nieuwe wet wenst de tweede kamer een verbetering in databeveiliging te bereiken. Zo zouden in de toekomst bijvoorbeeld alle datalekken verplicht moeten worden gerapporteerd. De wijzigingen zijn echter complex, wat de nieuwe wet moeilijk te begrijpen maakt. We zetten daarom een aantal belangrijke richtlijnen op een rijtje:

Verantwoordingsplicht

Met ingang van de nieuwe privacywet wordt het verplicht om het verzamelen van data te verantwoorden. Organisaties mogen bijvoorbeeld niet zomaar een adres noteren als ze geen reden of toestemming hebben om deze data te administreren. Voor dataverzameling moet je dus voortaan een duidelijke en geldige reden hebben. Daarnaast word je verplicht om deze gegevensverwerking aan de gebruiker te melden.

Het aannemen van een FG (Functionaris voor Gegevensbescherming)14

Een FG houdt binnen een organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Het aannemen van een FG wordt verplicht bij organisaties die als core business op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken. Denk aan overheidsinstanties en organisaties zoals webshops, die op grote schaal mensen volgen.

De rechten van de individu

De nieuwe privacywet focust zich vooral op het behouden van de privacy van gebruikers. De gebruiker krijgt per 25 mei de volgende rechten:

– Recht tot inzage en het recht om vergeten te worden
De gebruiker mag te allen tijde inzage krijgen in hun persoonlijke gegevens en mag deze vervolgens ook laten verwijderen door het bedrijf die de gegevens in bezit heeft. Organisaties zijn verplicht hier aan mee te werken.

– Marketing & Profiling weigeren
Klanten mogen er zelf voor kiezen of ze vatbaar willen zijn voor praktijken als profiling. Een  webshop die bijvoorbeeld automatisch klantgegevens opslaat maakt customer personasom een zo persoonlijk mogelijk aanbod creëren. Dat is een voorbeeld van profiling. Het moet voor de klant mogelijk worden om dit uit te kunnen zetten. Van deze ontwikkeling zullen veel webshops last gaan krijgen.

– Weigering van ‘automatische besluitvorming’
Klanten mogen nu bezwaar maken tegen communicatie met een computer en hebben het recht om van een natuurlijk persoon informatie te ontvangen. Indien dit alsnog met kunstmatige intelligentie wordt gedaan moet hier vooraf toestemming voor worden gegeven door de klant of gebruiker.

Bij overtreding

‘Een boete van maximaal 20.000.000 euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet voor schending van de verplichtingen die veelal meer materieel / inhoudelijk van aard zijn of de privacy van de betrokkenen directer raken’ -(artikel 83 lid 5 AVG)

Er was eens..

Een klein bedrijfje genaamd Facebook. Facebook is de laatste paar weken negatief in het nieuws, want het was namelijk verantwoordelijk voor een datalek van 87 miljoen gebruikers en probeerde dit te verzwijgen. De gegevens waren gelekt naar een onderzoeksbureau genaamd Cambridge Analytics die de data vervolgens gebruikt heeft om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Hierdoor wordt er massaal opgeroepen om het platform te verwijderen. Na wat eigen onderzoek kom je er ook achter dat Facebook veel meer van je weet dan dat je eigenlijk door hebt.

Nu we dus al onze persoonlijke data in mogen zien betekent dat Facebook ons deze gegevens moet kunnen leveren. Ik besloot om mijn persoonlijke gegevens op te vragen bij Facebook. Dit kan via Instellingen > Algemeen > ‘Download een kopie van je Facebook gegevens’.
Na het ontvangen van het document krijg je complete lijsten met data te zien zoals de advertentie categorieën waar je binnen valt, via welke applicaties Facebook gegevens van jou ontvangt, op welke datum je welke vrienden hebt toegevoegd, foto’s die je in het verleden hebt verwijderd en zelfs de contactenlijst van je telefoon.

Velen overwegen de laatste tijd al om zich aan te sluiten bij de #DeleteFacebook-movement. Gestart door mensen die klaar zijn met de manier waarop Facebook gegevens van gebruikers gebruikt en verkoopt. Gebruikers willen gezamenlijk Facebook de vinger tonen en afscheid nemen van het platform.

Verdict

Databescherming wordt verder in de toekomst alleen maar belangrijker. Overtreding of schending van privacy wordt breed besproken en laat bij zowel klanten en gebruikers als de organisatie een bittere smaak achter. Om dit te voorkomen moet er binnen bedrijven worden gezorgd voor een transparante en fijne relatie met de gebruiker waar gegevens rechtvaardig worden verzameld en er eerlijk met elkaar wordt gecommuniceerd. De tijd waarin er gemakkelijk met gegevens kon worden gehandeld is voorbij. De wereld wordt zich meer bewust van de dubieuze manieren waarop onze data momenteel wordt behandeld en zal corporaties die er verkeerd mee omgaan aanvechten.

Meer tips

Download gratis het Go to Guy Marketing e-book

De #1 in jouw markt! Wie wil dat nou niet? Lees ons boek over thought leadership en leer hoe je zelf de go to guy in jouw markt wordt.
Laat jouw e-mail achter en ontvang ons gratis e-book in jouw mailbox!
Beschikbaar tot het einde van de radio campagne op Sublime”

Ontvang het Thought Leader e-book direct in je e-mail

Stel jouw vraag
Vraag het onze digitaal strateeg
Vragen kan altijd. Stel je vraag direct aan onze ervaren digitale strateeg Nico van der Zaan (15+ jaar ervaring)