Wat is Native Advertising?

Native advertising is een manier van content marketing die zeer succesvol kan zijn. Wat is native advertising precies is en hoe deze vorm van content marketing ingezet kan worden leggen we je in dit artikel uit. 

Native advertising is een content marketing strategie waarbij bedrijven content in de vorm van een nieuwsbericht aan de doelgroep tonen. Het idee is dat een lezer niet door heeft dat hij of zij een advertentie leest en daardoor meer beïnvloed wordt. De content wordt vaak knip en klaar aangeleverd in redactionele vorm bij mediabedrijven. Het kan goed zijn dat je zelf wel eens een native advertisement hebt gelezen zonder dat je het doorhad.

 

Vormen van native advertising

Native advertising kan in digitale vorm gepubliceerd worden, maar ook in de traditionele media komt het steeds vaker voor. Voor media organisaties is het dan ook een stijgende bron van inkomsten. 

 

Wetgeving omtrent native advertising

Sluikreclame is sinds september 2020 niet meer toegestaan in Nederland. Alhoewel native advertisement hier niet onder valt is het wel een onopvallende manier van reclame. Er is wettelijk vastgesteld dat consumenten reclame altijd als zodanig moeten herkennen. Deze vorm van content marketing staat vaak haaks op de wetgeving. Dit komt doordat het vaak juist als nieuwsberichten wordt opgemaakt.

Wanneer een consument tijdens het lezen pas inziet dat hij of zij naar een advertentie kijkt kan dit negatieve gevolgen hebben. Het goed vermelden van labels is daarom een menselijke en duurzame manier om native advertisement in te zetten.

 

Adblockers omzeilen

Het gebruik van adblockers is de afgelopen jaren fors toegenomen. Adblockers zijn apps of extensies in de zoekmachine die harde reclames blokkeren, bijvoorbeeld advertentie banners op websites. Het voordeel van native advertising is dat adblockers deze content vaak niet zien als reclame en daarom niet verbergen.

 

De toekomst van native advertisement

Native advertisement kan dus breed worden ingezet. Het is een effectieve manier om de interesse van je doelgroep te krijgen en het omzeild advertentieblokkers. De kanttekening is alleen dat er een negatieve houding kan ontstaan wanneer een consument door heeft dat het een advertentie is in plaats van een nieuwsbericht. De kracht van native advertising is om hier een balans in te vinden. Wij verwachten dat native advertisement in de toekomst zal toenemen en een krachtige marketing tool zal worden.