Wat is een Businessplan?

Een plan dat wordt gemaakt bij het starten van een onderneming wordt een businessplan genoemd. In dit plan staan de kernactiviteiten beschreven, welke activiteiten nodig zijn om deze onderneming tot stand te brengen en hoe het bedrijf zal blijven bestaan. Een businessplan geeft antwoord op de vraag of een onderneming levensvatbaar is en op welke manier de onderneming dit zou moeten worden of blijven. 

 

Is een businessplan verplicht?

Indien een financiering nodig is voor het starten van een bedrijf, is het noodzakelijk dat er een realistisch businessplan wordt geschreven. Elke investeerder wil natuurlijk weten of het bedrijf waar hij in investeert duurzaam is, wat de investering bedraagt en wanneer deze wordt terugbetaald. 

 

Wat staat er in een businessplan?

In de intro van een bedrijfsplan staat vrijwel altijd de missie, visie en de kernactiviteiten. Waarom het het bedrijf wordt opgericht en wat de doelstellingen zijn. Het is belangrijk dat het bestaansrecht van een onderneming duidelijk is. 

 

Wat zijn bedrijfsdoelstellingen?

De doelstellingen worden zowel op micro, meso als macro niveau geformuleerd. Dit houdt in op bedrijfsniveau, marktniveau en algemeen niveau. 

Een micro doelstelling voor een onderneming kan bijvoorbeeld meer omzet zijn. Elke doelstelling die wordt geformuleerd moet SMART zijn. Dit houdt in specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. 

Het is dan ook enorm belangrijk om de belangrijkste onderdelen te beschrijven die gaan bepalen hoe een bedrijf deze doelstelling gaat behalen. Hoe worden er klanten binnen gehaald? Met welke juridische eisen moet rekening worden gehouden? Zijn er vergunningen nodig? Welke materialen moeten worden aangeschaft? Moeten er mensen worden aangenomen? Wie gaat de website ontwikkelen?

 

Wat is een businessmodel?

Een onderdeel dat erg belangrijk is om rekening mee te houden is het businessmodel. Een goede manier om dit in kaart te brengen is met het businessmodel canvas. 

In het businessmodel wordt beschreven hoe een onderneming geld gaat verdienen. Het bevat de verschillende klant segmenten, wat de kosten zijn voor het maken van producten of diensten, voor welke prijs het product of dienst wordt verkocht en natuurlijk een prognose van de omzet. 

Om uiteindelijk geld te kunnen verdienen is het belangrijk dat het voldoende aandacht wordt besteed aan het bieden van een onderscheidend aanbod en het zorgen voor voldoende klandizie. Daarom is het marketingplan essentieel onderdeel van elk ondernemingsplan.