Wat is Design Thinking?

 

Design thinking is een manier van denken die helpt om (complexe) situaties anders te benaderen en van een oplossing te voorzien. Vergis je niet: design thinking is niet even iets wat je tussendoor kunt doen, het is een mentaliteit en een state of mind, een manier van kijken en denken. Design thinking probeert zich zo min mogelijk bezig te houden met problemen en denkt altijd in oplossingen en actie ondernemen. Je vergadert minder en doet meer, op een onderzoekende manier.

Met Design thinking maak je gebruik van de ervaringen van je doelgroep en ontwikkel je door telkens opnieuw te proberen en te schaven nieuwe ideeën die je problemen oplossen. Je definieert je vraagstukken telkens vanuit de behoefte van de doelgroep en de context die de markt met zich mee brengt.

Wat zijn de vijf stappen van Design Thinking?

Precies omdat het Design thinking en state of mind is, een manier kijken en denken, is het niet een vooropgezet plannetje dat je gewoon ‘even’ afdraait. Daarom werken we met fases of principes.

Empathize: Je verplaatst je in je doelgroep, achterhaalt welke behoeftes er leven, welke wensen en verwachtingen je klanten hebben. In deze fase verzamel je zoveel mogelijk informatie die je helpt om het probleem scherp te stellen.

Define: Je definieert het probleem dat zich nu bevindt tussen jouw dienst/product en de wensen en verwachtingen van je doelgroep en probeert dit zo nauwkeurig mogelijk te doen.

Ideate: Je genereert ideeën, zoveel mogelijk, hoe gekker hoe beter. Je weet nooit achter welk gek idee de oplossing zich plotseling openbaart.

Prototype: Je maakt prototypes op basis van de ideeën die je hebt gegenereerd, nu ga je op zoek naar uitvoerbaarheid en relevantie. Als je prototypes maakt doe je dat goedkoop en snel, zodat je verschillende oplossingen tegelijk kunt proberen.

Testen: Je test of het prototype, de oplossing die je hebt bedacht, werkt, dit doe je het liefst samen met je doelgroep.

 

Het is je vast al duidelijk geworden dat dit een proces is dat zich als het goed is telkens herhaalt en niet eenduidig van onder naar boven af wordt uitgevoerd. Het is helemaal niet raar als je er in de prototype fase achter komt dat je het probleem niet duidelijk hebt neergezet. En wie kan zich niet voorstellen dat je er in de testfase achter komt dat je ideeën niet aansluiten bij de verwachtingen van de doelgroep (ook al werkt het prototype fantastisch!). 

Het grote verschil tussen een normale manier van werken en design thinking is daarmee als volgt samen te vatten: Normale bedrijven gaan uren vergaderen en heel lang stil staan bij elk klein detail, ze werken weken of maanden aan een prototype en komen er dan heel laat achter dat het toch niet werkt of aansluit. Met design thinking voer je elke fase geregeld uit en het liefst steeds sneller en soepeler. Door telkens opnieuw door de verschillende fases heen te gaan, in samenspraak met je doelgroep, maak je in dezelfde tijd misschien wel vijf verschillende versies van een oplossing en kiest dan de beste uit.